PREMIÉRY & KONCERTY UDÁLOSTI V ČESKÉ HUDBĚ DOMA I V ZAHRANIČÍ

Plzeňská filharmonie: koncert orchestrálních děl posluchačů skladby HAMU

10. 5. 2016 Autor: HIS

Plzeňská filharmonie premiérovala 2. května na koncertě v Sále Martinů pražské HAMU čtyři orchestrální skladby nadějných místních studentů kompozice Jana Ryanta Dřízala, Jana Fily, Daniela Chudovského a Soni Vetché.

Koncert zahájila kompozice Strom života Ryanta Dřízala (*1986), který na sebe upozornil naposledy vítězstvím v skladatelské soutěži České filharmonie (viz http://blog.musica.cz/cz/articles/detail/682). Houslový koncert, v němž se autor rozhodl distancovat se od všech romantizujících a virtuózních klišé, přednesl Milan Al-Ashhab, orchestr pak doplnilo trio zobcových fléten tvořené Jakubem Kydlíčkem, Michaelou Roubalovou a Monikou Reslerovou a sólová basová marimba (Šimon Veselý). Následovala třicetiminutová Improperia pro varhany, žestě, smyčce a bicí nástroje Jana Fily (*1982) založená na antifoně z velkopátečních výčitek se sólistou Drahoslavem Gricem, na kterých skladatel začal pracovat již v roce 2011. Ve druhé polovině koncertu pak zazněla koncertantní skladba pro violoncello (v podání Viléma Petrase) a orchestr Mohendžodaro a Harappa Daniela Chudovského (*1991) inspirovaná osudem za nejasných okolností zničených starověkých měst ležících na území dnešního Pákistánu a Sen Soni Vetché (*1992), kompozice pro klavír a komorní orchestr, ve kterém autorka zkoumá především práci s klavírem jako s bicím nástrojem a jeho dialogy s ostatními členy této skupiny. Sólového klavírního partu se ujal autor předchozí skladby Chudovský. Plzeňskou filharmonii řídil úspěšný mladý dirigent Petr Louženský.

 

2. května 2016, Sál Martinů, Praha

Jan Ryant Dřízal: Strom života (2015) - premiéra

Jan Fila: Improperia pro varhany, žestě, smyčce a bicí nástroje (2011, 2014-15) - premiéra

Daniel Chudovský: Mohendžodaro a Harappa (2016) - premiéra

Soňa Vetchá: Sen (2015) - premiéra

Plzeňská filharmonie, dir. Petr Louženský

Zpět

Rubriky: Česko Koncert

Plzeňská filharmonie: koncert orchestrálních děl posluchačů skladby HAMU

Inzerce