PREMIÉRY & KONCERTY UDÁLOSTI V ČESKÉ HUDBĚ DOMA I V ZAHRANIČÍ

Slavomír Hořínka: Words Without Thoughts (světová premiéra)

11. 6. 2016 Autor: HIS

V rámci mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae, jehož letošní 21. ročník je zaměřen na smyčcová kvarteta, byl ve světové premiéře proveden kvartet Words Without Thoughts skladatele Slavomíra Hořínky (*1980). Kompozici napsanou přímo na objednávku festivalu zahrál 9. června v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem Miloslav Ištvan Quartett, což je soubor složený z mladých interpretů (Alexej Aslamas, Jan Bělohlávek - housle, Stanislav Vacek - viola, Štěpán Filípek - violoncello), který se věnuje především soudobé hudební tvorbě.

Výchozí inspirací k psaní kvaretu byla Hořínkovi scéna ze Shakespearova Hamleta, ve které Hamlet tajně, s rukou na jílci meče, pozoruje svého strýce, krále Klaudia, který poté, co se marně pokoušel zkoncentrovat své myšlenky k modlitbě, pronáší: „My words fly up, my thoughts remain below: Words without thoughts never to heaven go." Druhým inspiračním zdrojem byla pak analýza hlasu Johna Lennona: „Jeho charakteristická prostořekost dává titulu skladby poněkud odlišný význam", uvádí Hořínka a dodává, že záleží na posluchači, z jakého úhlu pohledu ke skladbě přistoupí. Na koncertě dále zazněly kvartety Quadricinium fidium Jana Nováka, Zatemněná krajina Miloslava Ištvana a Beethovenova Velká fuga B dur op. 133.

 

9. června 2016, Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem

Concentus Moraviae

Slavomír Hořínka: Words Without Thoughts (světová premiéra)

Miloslav Ištvan Quartett

Zpět

Rubriky: Česko Koncert

Slavomír Hořínka: Words Without Thoughts (světová premiéra)

Inzerce