PREMIÉRY & KONCERTY UDÁLOSTI V ČESKÉ HUDBĚ DOMA I V ZAHRANIČÍ

Česko

Kateřina Horká: Mozaiky (světová premiéra)

30. 7. 2017 Autor: HIS

Na pátém ze sedmi koncertů nově vzniklého festivalu Podkrkonošské hudební léto zazněla ve světové premiéře skladba Mozaiky pro housle, klarinet a klavír skladatelky Kateřiny Horké (*1993). Mladá studentka HAMU ji napsala na podzim 2016 na popud ředitelky festivalu, houslistky Ludmily Pavlové.

 

 

Jaroslav Pelikán: Confessione kantáta na text sv. Augustina (světová premiéra)

10. 7. 2017 Autor: HIS

Druhý z deseti koncertů letošního dvanáctého ročníku festivalu Za poklady Broumovska (1.7. – 2.9.) byl věnován skladbám z hudebního archívu břevnovsko-broumovského kláštera. Přednesl je soubor Musica Braunensis, který byl za účelem realizace těchto často neznámých či zapomenutých děl přímo založen.

Jiřina Marková-Krystlíková: Rusalenka (světová premiéra)

2. 7. 2017 Autor: HIS

59. ročník festivalu Smetanova Litomyšl (16. června - 6. července) myslel i na své nejmladší diváky. Právě jim byla určeno dětské operní představení Rusalenka, jehož autorkou je známá pěvkyně, pedagožka a ředitelka Dětské opery Praha Jiřina Marková-Krystlíková (*1957).

Tomáš Pálka a Michaela Pálka Plachká. Premiéry skladeb na koncertě Konvergence

17. 6. 2017 Autor: HIS

Poslední předprázdninový koncert skladatelského sdružení Konvergence, který se konal 15. června již tradičně v kostele sv. Vavřince na Malé Straně, se nesl ve velmi komorní atmosféře. Hlavními účinkujícími bylo duo bratrů Simona a Felixe Naglových (violoncello, klavír), se kterými se na alpském venkově seznámili dramaturgové večera a zároveň zakládající členové Konvergence Tomáš Pálka a Michaela Pálka Plachká.

Karel Růžička: Celebration Jazz Mass (světová premiéra orchestrální verze)

14. 6. 2017 Autor: HIS

Předposlední týden 82. sezóny Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se nesl v jazzovém duchu. 7. a 8. června zahrálo těleso ve zcela zaplněné Smetanově síni Obecního domu program složený ze dvou skladeb George Gershwina (předehry k muzikálu Oh, Kay! a populárního Američana v Paříži), po kterých následovala světová premiéra orchestrální verze Celebration Jazz Mass, jejíž autorem je nedávno zesnulý legendární český jazzman Karel Růžička starší (1940–2016).

František Gregor Emmert: 25. symfonie pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce (světová premiéra)

13. 6. 2017 Autor: HIS

1. června proběhla v brněnském kostele sv. Augustina premiéra 25. symfonie K tobě byl poslán anděl nedávno zesnulého skladatele Františka Gregora Emmerta (1940-2015). Provedl ji soubor Ensemble Opera Diversa pod vedením Ondreje Olose s mezzosopranistkou Jarmilou Balážovou, violistou Miilanem Paľou a varhaníkem Markem Paľou.

Inzerce